Bank nasion marichuany
Bank nasion marichuany
Artykuły Polski RAP Łona uhonorowany tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny

Łona uhonorowany tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny

KOMENTARZY: 0
Marcin Nowak Marcin Nowak, 09:00:21, 10 listopad '17r.

Łona nagrodzony podczas prestiżowej gali.

5 listopada, podczas gali “Ambasador Polszczyzny 2017”, Adam Zieliński, znany także jako Łona, uhonorowany został tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny 2017 roku.


Tytuł ten przyznawany jest przez Kapitułę wyłonioną z członków Rady Języka Polskiego – PAN. Pozostali uhonorowani: Jacek Bocheński (Wielki Ambasador Polszczyzny), prof. dr hab. Julian Kornhauser (Ambasador Polszczyzny w Piśmie), Irena Jun (Ambasador Polszczyzny w Mowie), Fundacja „Ważka” (Ambasador Polszczyzny Regionalnej), Katedra Filologii Polskiej na Uniwersytecie Lwowskim (Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju), Grzegorz Kasdepke (Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej).

Czym jest tytuł "Ambasadora Polszczyzny"?

Prezydium Rady Języka Polskiego, będącej organem opiniodawczo-doradczym w sprawach używania języka polskiego, w trosce o nasz język ojczysty, a jednocześnie w przekonaniu, że propagowanie dobrych wzorców jest najskuteczniejszym środkiem upowszechniania wśród Polaków świadomości, iż nasz język ojczysty jest istotną wartością, którą należy kultywować i pielęgnować, ustanawia tytuł "Ambasador Polszczyzny".

Ambasador to w znaczeniu przenośnym propagator jakichś poglądów, obrońca czyichś interesów; to najwyższy rzecznik tego, co reprezentuje. Tytuł „Ambasador Polszczyzny” jest przyznawany osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Krzewienie to wyraża się w sprawnym posługiwaniu się bardzo dobrym językiem polskim w działalności artystycznej, naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej lub w każdej innej sferze życia publicznego. Ambasador Polszczyzny propaguje więc nasz język przez jego wzorcowe używanie w mowie lub piśmie. Tytuł „Ambasador Polszczyzny” zakłada także to, że jego nosiciel przejawia stałą troskę o propagowanie dobrej polszczyzny. Kandydat do tego tytułu powinien więc uczestniczyć w przedsięwzięciach mających na celu promocję języka polskiego i kultury polskiej w kraju i za granicą.

Tytuł „Ambasadora Polszczyzny” przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz osób spoza Rady, zaproszonych przez członków Prezydium RJP. Tytuł w zakresie „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju” przyznaje Marszałek Senatu RP, po konsultacjach z Kapitułą. Kapituła liczy do 12 osób, w tym co najwyżej 3 osoby spoza RJP.

#TAGI

#Łona
×

This is an alert box.

×

This is an alert box.

Przeczytaj więcej artykułów